Bytový dům na ul. Grmelova, Brno

picture_5632_1_Easy-Resize.com.jpg picture_5632_5_Easy-Resize.com.jpg picture_5632_4.jpg-1600x1200-bytovy-dum-grmelova_Easy-Resize.com.jpg 32_Easy-Resize.com.jpg 34_Easy-Resize.com.jpg picture_5632_6.jpg-1600x1200-bytovy-dum-grmelova_Easy-Resize.com.jpg picture_5632_8.jpg-1600x1200-bytovy-dum-grmelova_Easy-Resize.com.jpg picture_5632_14.jpg-1600x1200-bytovy-dum-grmelova_Easy-Resize.com.jpg picture_5632_11.jpg-1600x1200-bytovy-dum-grmelova_Easy-Resize.com.jpg picture_5632_12.jpg-1600x1200-bytovy-dum-grmelova_Easy-Resize.com.jpg 29_Easy-Resize.com.jpg picture_5632_15.jpg-1600x1200-bytovy-dum-grmelova_Easy-Resize.com.jpg 28_Easy-Resize.com.jpg picture_5632_3_Easy-Resize.com.jpg

Jedná se o nástavbu a přístavbu stávajícího rodinného domu na bytový dům. Stávající byty budou rekonstruovány, ale jejich objem se nemění. Objekt bude plnit funkci hromadného bydlení v šesti bytových jednotkách 2+KK a 3+KK, v 1. NP bude Studio, které bude sloužit obyvatelům domu k volnočasovým aktivitám nebo bude pronajímáno pro komerční účely. V suterénu stávající části budou technická zařízení stavby, vybavenost domu a sklepní jednotky, v přístavbě vznikne 8 nových parkovacích míst. Jedná se o stavbu trvalou.

Stavba bytového domu respektuje architektonické a regulační zásady nové výstavby v řešené lokalitě. Základním objemem a výškově se vztahuje k okolní zástavbě. Jedná se o hmotově jednoduchou stavbu ukončující souvislou zástavbu ulice. Navazuje na uliční čáru sousedních domů. Střecha podzemní garáže bude plnit funkci zahrady pro rekreaci obyvatel. Střecha samotného bytového domu bude plochá. 

Nástavba a přístavba hmotově doplňují stávající objekt a uzavírají tak blokovou zástavbu, která přechází ve výrobní areál. Přistavované části se vztahují k výškovým úrovním stávajícího objektu, ten je osazen vstupní úrovní na mezipatře, suterén je tak částečně zapuštěn do terénu a první obytná patra jsou přístupná po schodišti. Vedle vstupního schodiště bude vjezd do podzemní garáže, která je na úrovni suterénu a bude vystavěna na zbývající ploše dvora.

 

Místo: Brno

Autor: Ing. Ondřej Kubla, Ing. arch. Radim Horák

Spolupráce: Petra Kozáková, Alžběta Cmajdálková, Ing. arch. Lukáš Kvaššay, Ing. Jan Kramoliš

Klient: developerská společnost

Status: realizace