Bytový dům na ul. Stránského, Brno

15_HMOTA_Easy-Resize.com.jpg 15_HMOTAb_Easy-Resize.com.jpg 20180912_122618_Easy-Resize.com.jpg IMG_20180912_135132_Easy-Resize.com.jpg

Stávající objekt je ze stavebně technických důvodů nevhodný k rekonstrukci, navrhujeme jej proto zdemolovat a vzniklou proluku zastavět soudobým městským domem. Na rozdíl od sousedního čtyřpodlažního objektu s mansardovou střechou, navrhovaný dům nic neskrývá a přiznaná patra jsou podtržena plochou střechou. Čtyřpodlažní dům zapadá do okolní zástavby, výškově se vztahuje k sousedním objektům, přičemž poslední podlaží půdorysně uskakuje směrem od ulice, ctí tak charakter zástavby a naznačuje možný princip budoucí zástavby městského bloku.
Půdorysnými rozměry doplňuje stávající výstavbu a drží uliční čáru. V rámci lokality jsou umístěny objemné stavby bytových domů s plochými střechami na jedné straně a stavby rodinných a bytových domů menšího měřítka na straně druhé. Ve vnitrobloku jsou u sousedních objektů umístěny drobné doplňkové stavby a přístavby, stejně tak parkovací plochy a krytá stání.

Jedná se o hmotově kompaktní stavbu umístěnou do vzniklé proluky. Objem bytových pater je umístěn na podnoži suterénu, přičemž poslední podlaží hmotově uskakuje směrem od ulice. Fasáda do ulice je poměrně jednoduchá, tvořená strohým, přesto elegantním rastrem okenních otvorů, jejichž proporce jsou zdůrazněny ubíhajícím ostěním. Naopak do dvora je stavba členitější, přesazená hmota suterénu je doplněna zídkou, která vymezuje samostatný dvorek nebytové jednotky, hlavní hmota je členěna na schodišťovou část a bytovou, kde jsou orientovány lodžie.

 

Místo: Brno

Autor: Ing. Ondřej Kubla, Ing. arch. Lukáš Kvaššay

Spolupráce: Ing. David Podešť, Ing. Jan Kramoliš

Klient: developerská společnost

Status: realizace