Nástavba a přístavba bytového domu, Valašské Meziříčí

B_Cervenak_FINAL.jpg C_Cervenak_FINAL_.jpg E_Cervenak_FINAL_.jpg D_Cervenak_FINAL_.jpg

Stavba se nachází v zastavěné části města Valašské Meziříčí, obytné stavby se zde mísí s průmyslovou výstavbou, stavbami občanského vybavení a zelení. Navrhovaná stavba ze západu uzavírá veřejný prostor, který vytváří soubor bytových domů s hřištěm a vzrostlou zelení. Směrem dále na západ je zástavba více rozvolněna, což je dáno především výškovými parametry sousedních staveb.

Fasády jsou orientovány především na západ, kde vzniká potenciál pro vytvoření nového společného prostoru mezi Hotelovým domem, diakonií a prodejnou potravin. Samotné hmotové řešení je jednoduché, vycházející z původní stavby a omezení v území nebo stavbě samotné. Tyto limity pomohly objekt vytvarovat v soudobou originální stavbu, která svým funkčním využitím a charakterem zapadá do okolní zástavby.

Stávající objekt je řešen jako jednopodlažní, s vloženým patrem galerie, nepodsklepený. Střechy jsou ploché, ve dvou úrovních. Do objektu jsou řešeny dva prosklené vstupy, okna nejsou řešena. Na objekt navazuje trafostanice firmy ČEZ.

Nástavba vychází z obrysu původní stavby a přístavbou je řešeno pouze zastřešení vstupu západní fasády. Objekt je čtyřpatrový s plochou střechou, s částečně ustoupeným čtvrtým patrem. Celkový objem domu má jednoduché přesně dané linie, které zapadají do smíšené zástavby okolí.  Objekt je členěn třemi vstupy do objektu na jednotlivé funkční části. A to část obsahující plochy soukromého bydlení a plochy občanského vybavení (kanceláře, showroom a kavárnu). Další vstupy jsou do stávající trafo-stanice společnosti ČEZ, která je samostatně provozně oddělena od celého objektu. Vstupy do prodejny a kanceláří se nachází v západní části objektu, přístupné z navržené zpevněné plochy pro parkování. Část kanceláří pojímá celkem 5 menších ateliérů, které jsou umístěny do 3 podlaží nižší části objektu. Část pro obchod se nachází v 1.NP západní části objektu. Vstup do části soukromého bydlení je navržen na východní straně objektu kde se vstupní halou se schodištěm propojuje objekt až do 4.NP.

Místo: Valašské Meziříčí

Autor: Ing. Ondřej Kubla, Ing. arch. Lukáš Kvaššay

Spolupráce: Ing. Jan Kramoliš

Klient: soukromý investor

Status: projektová dokumentace