Návrh rekonstrukce interiéru kanceláří firmy, Valašské Meziříčí

B_7_Kancerlar_pixl_Easy-Resize.com.jpg A_3_Kancerlar_pixl_FINAL_Easy-Resize.com.jpg IMG_20191004_094040_upr_Easy-Resize.com.jpg

Jedná se o návrh rekonstrukce interiéru kanceláří firmy ve Valašském Meziříčí.

Stávající zařízení a mobiliář prostor jednotlivých kanceláří je nyní za hranící své životnosti a nesplňují současný evropský standard. Obecně dojde k výměně stávajících povrchů podlah, stěn a stropů, elektroinstalací, osvětlení, zabudování nuceného větrání, stínění a chlazení. V rámci postupné rekonstrukce kanceláří nedojde dle žádosti investora k žádnému zásahu do nosných konstrukcí ani k zásahu do okenních otvorů.

Pro řešené prostory byl zvolen standard, jenž je určen především provozní logikou. Jsou rovněž navržena akustická opatření vedoucí k zvýšení pracovní pohody zaměstnanců. Materiály a povrchy budou dále voleny kvalitní, především s důrazem na patřičnou odolnost, trvanlivost, ergonometrii a zohlednění environmentálního aspektu, co zároveň povede k vytvoření příjemného pracovního prostředí. 

 

Místo: Valašské Meziříčí

Autor: Ing. Ondřej Kubla, Ing. arch. Lukáš Kvaššay

Spolupráce: Ing. Jan Kramoliš

Klient: soukromá společnost

Status: realizace