Novostavba průmyslového parku, Lešná

[V]MLN-SIT_Easy-Resize.com.jpg MLN-EXT12-mala_Easy-Resize.com.jpg MLN-EXT9-mala_Easy-Resize.com.jpg MLN-EXT13-mala_Easy-Resize.com.jpg MLN-EXT14-mala_Easy-Resize.com.jpg MLN-EXT8-mala_Easy-Resize.com.jpg MLN-EXT4-mala_Easy-Resize.com.jpg MLN-EXT2-mala_Easy-Resize.com.jpg

 

Projekt řeší možnosti zástavby části území v Průmyslové zóně Lešná. Tato průmyslová zóna je ve výstavbě, realizována byla doposud jen její menší část. Blízké okolí stavebních pozemků je zatím nezastavěno.

V přední části pozemku je umístěna polyfunkční budova A, u které se předpokládá obchodně administrativní využití. Tato část pozemku je volně přístupná pro veřejnost a od veřejných ploch oddělena pouze opticky zídkou. V posledním modulu této stavby je umístěno zázemí areálu s vrátnicí a vjezdovou bránou do oploceného areálu.

Ve střední části pozemku je umístěn halový objekt B dělený na 6 samostatných jednotek s možností využití pro skladování. V zadní části areálu se nachází hala C s možností dělení na 2 samostatné jednotky s obdobnou funkční náplní pro skladování. V první fázi budou obě jednotky spojeny do jednoho prostoru, do kterého je navíc vložen hangár s patřičným zázemím. V tomto objektu se nachází i zázemí neveřejného heliportu umístěného na zatravněné ploše severozápadně od haly. V severním cípu pozemku je navrženo odstavné parkoviště pro nákladní automobily.

Na západní straně bude v blízkosti stávajícího potoka vybudováno povrchové retenční zařízení a zelený pás oddělující průmyslovou zónu od okolitých pozemků obce a pozemků v okolí bývalého Lešenského mlýna. Celý areál bude řešen jednotně.

 

Místo: Lešná

Autor: Ing. Ondřej Kubla, Ing. arch. Radka Neumanová, Ing. arch. Lukáš Kvaššay

Spolupráce: Ing. Jan Kramoliš

Klient: soukromý investor

Status: projektová dokumentace