Novostavba RD ve Valašském Meziříčí II

RDZ-01_Easy-Resize.com.jpg RDZ-02_Easy-Resize.com.jpg RDZ-04_Easy-Resize.com.jpg

Samotný dům je navržen jako jednoduchá a kompaktní hmota kvádrového tvaru, která je doplněna o sekundární část vstupního závětří, plnící rovněž funkci venkovního skladu. Na pozemku je objekt situován k východní straně parcely. Vjezd na pozemek je uvažován z jižní strany.  

Návrh řeší dvoupodlažní, nepodsklepenou stavbu s plochou střechou. Záměrem bylo vytvořit tvarově kompaktní dům, který současně ve stísněných podmínkách okolní zástavby, poskytne dostatečná zákoutí pro venkovní posezení a relaxaci. Architektonický výraz stavby tvoří výrazná prosklení, která jsou umocněna plechovým obkladem meziokenních pilířů, pobytové terasy, které jsou řešeny zářezy do kompaktní hmoty jsou doplněny, případně stíněny panely z perforovaného plechu. Kromě samotného dispozičního členění a zónování, přispívají i tyto prvky k vytvoření patřičného soukromí. Střechou jsou vegetační s extenzivní zelení, která přispívá k odclonění tepelné zátěže a zadržování dešťových vod. Dispoziční uspořádání je logicky a funkčně zónováno do užitkové, obytné a klidové části. Vstup do objektu, a teda prostor zádveří, je napojen na centrální halu se schodištěm. Z ní je možno přístup do hlavního obytného prostoru, kuchyně či navazujícího zázemí domu a příslušných hygienických zařízení. Hlavní obytný prostor je přímo propojen se zahradou venkovní terasou, která je krytá přesahem hmoty druhého poschodí. V druhém nadzemním podlaží je ze schodišťové haly přímo přístupna pracovna s návazností na krytou lodžii, tři dětské pokoje a prostory hygienického zázemí domu.

 

Místo: Valašské Meziříčí

Autor: Ing. Ondřej Kubla, Ing. arch. Lukáš Kvaššay

Spolupráce: Ing. David Podešť

Klient: soukromý investor

Status: realizace