Pasportizace nemovité kulturní památky - hospodářské usedlosti v Kladerubech

216b_Easy-Resize.com.jpg 07_Easy-Resize.com.jpg 08-2_Easy-Resize.com.jpg 08_Easy-Resize.com.jpg 07-2_Easy-Resize.com.jpg

Jedná se o obytné stavení, které je součástí hospodářské usedlosti, jež je kulturní památkou. Dle štukové výzdoby lze určit dataci realizace stavby kolem roku 1869. Objekt je v podstatě dvoupodlažní, částečně podsklepený, podkroví je z části obytné. Svislé konstrukce jsou cihelné, v hospodářské části kamenné. Objekt je založen na základech z kamenných šletů. Stropy jsou dřevěné trámové. Krov tvoří vaznicová soustava se stojatou stolicí. Krytina na hlavní obytné části je z plechových šablon, na hospodářské části je pálená taška.

 

Místo: Kladeruby

Autor: Ing. Ondřej Kubla, Ing. arch. Lukáš Kvaššay, Ing. Jan Kramoliš

Klient: soukromý investor

Status: projektová dokumentace