Rekonstrukce obecního objektu na dům pro seniory, Kladeruby

IMG_20211020_082305_Easy-Resize.com.jpg SNR-EXT5-mala_Easy-Resize.com.jpg SNR-EXT4-mala_Easy-Resize.com.jpg SNR-EXT2-mala_Easy-Resize.com.jpg SNR-FOT4-mala_Easy-Resize.com.jpg SNR-FOT5-mala_Easy-Resize.com.jpg

Stávající i navržený objekt po rekonstrukci svým objemovým řešením a použitými materiály navazuje na tradiční venkovskou výstavbu v obci Kladeruby. Výškové a polohopisné osazení na pozemku je podřízeno stávajícím poměrům na pozemku i výšce hřebenů.

Architektonický návrh stavby má za cíl vytvořit bezbariérový rodinný dům pro seniory. Dům je provozně i materiálově rozdělen na dvě části – bytové jednotky, které jsou propojeny v jednom domě. Objekt je nepodsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou s částečně využitelným půdním prostorem přístupným ze šítu budovy.

Část pozemku před domem je určena k odpočinku a přímo navazuje na zastřešenou verandu táhnoucí se celou podélnou osou domu. Vyskytují se zde zpevněné plochy z dlažby z kamenných odseků a zatravněné plochy. Oplocení od strany místní komunikace zajištuje betonová zídka, zbytek oplocení je v kombinaci s dřevěným laťováním.

 

Místo: Kladeruby

Autor: Ing. Ondřej Kubla, Ing. arch. Radka Neumanová, Ing. arch. Lukáš Kvaššay

Spolupráce: Ing. Jan Kramoliš, Ing. arch. Andrea Jančová

Klient: obec

Status: realizace