Revitalizace návsi Křivé, Valašské Meziříčí

Vystrizek2_Easy-Resize.com.jpg Vystrizek_Easy-Resize.com.jpg NAVES---stav-I-2_Easy-Resize.com.jpg NAVES---stav-I_Easy-Resize.com.jpg Krivska-kaplicka-a-zvon_Easy-Resize.com.jpg

Záměrem projektu bylo objevit přednosti místa, vyzdvihnout a posílit je. 
S ohledem na bezpečnost, přehlednost a udržitelnost zasadit vše do nového, současného kontextu. To je vše, co z návsi vytváří vyhledávané místo pro občany a podpoří jejich pozitivní identifikaci s místem, ve kterém žíjí. 
Předmětem řešení bylo především zajistit maximální počet parkovacích míst a vytvoření centrální plochy, která bude vymezena vůči dopravě a umožní tak opět zažívat tento prostor jako náves. Pro posílení charakteru a paměti místa návrh pracuje s prvky božích muk, zvoničky a památeční lípy. 

 

Místo: Křivé, Valašské Meziříčí

Autor: Ing. Ondřej Kubla, , Ing. arch. Lukáš Kvaššay, Ing. arch. Radka Neumanová

Klient: obec

Status: projektová dokumentace