Územní studie, lokalita rybníčky, Hrachovec

Jedná se o kompletní přípravu území pro výstavbu rodinných domů v Hrachovci. 

Celkové členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:      
- Komunikace
- Most – Hrachovecký potok
- Příprava území a HTU
- Sadové úpravy veř. prostranství, dětské hřiště, mobiliář, doplňkové stavby         
- Veřejný vodovod
- Splaškové kanalizace
- Dešťové kanalizace + retenční vodní nádrž
– Vodovodní přípojky
- Silnoproudé sítě
- Rozhlas + Veřejné osvětlení
– Přeložení souběhu optického a metalického kabelu 
– Nové vedení optického kabelu

 

Místo: Hrachovec

Autor: Ing. Ondřej Kubla, Ing. arch. Lukáš Kvaššay

Spolupráce: Ing. Jan Kramoliš

Klient: soukromý investor

Status: realizace