Územní studie, Podlesí

Místo: Podlesí, Valašské Meziříčí

Spolupráce: Ing. arch. Radka Neumanová

Klient: město Valašské Meziříčí

Status: projektová dokumentace