realizace staveb

Nabízíme komplexní projekční činnost v oboru architektury a navrhování pozemních staveb. Zejména zpracování architektonické studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru. Vypracování územně plánovacích podkladů, územních studií, odborných posudků, koordinaci investičních záměrů a poradenství.

V rámci projekční kanceláře poskytujeme plnou inženýrskou činnost spojenou s povolováním a realizací staveb, dále spolupráci na úrovni technického dozoru investora a stavebního dozoru.