RD V Zahrádkách | Valašské Meziříčí | 2013

01.jpg 04.jpg 03.jpg

Navržený rodinný dům je stavba vilového charakteru s jedním nadzemním podlažím a částečným podsklepením. Díky výškovému převýšení pozemku, je část suterénu přístupná ze snížené části zahrady.  Stavba je navržena jako kompaktní kubus s podraženým objemem suterénu, který volně přechází v sokl nepodsklepené části objektu. K obytné části objektu je přikloněna hmota dvojgaráže. Na suterén navazuje plocha pobytové terasy s bazénem, která je vymezena svahováním a sadovou výsadbou a vytváří tak soukromý prostor v městském prostředí.