Bytový dům Stinná | Brmo | 2014

Bytový dúm ve stávající blokové zástavbě Brněnských Černovic.